Radiesztézia - földsugárzás -vízér - vízerek - hartmann... elektroszmog mérés

Brunda Károly - radiesztézia - földsugárzás - elektroszmog - védekezés

az elektroszmog és a radioaktivitás vizsgálataA vízér és a hartmann háló a legismertebb földsugárzások - de nem az egyedüliek...

 

Földsugárzás mérés videó film részlet

 

A radiesztéziai mérés tartalma:


Vízér, vízérsugárzás, vízerek halmazai, hartmann zóna, ley, Szent György , vortex, l'ong, laohu ... azaz a radiesztézia módszerekkel végzett (pálcás) földsugárzás mérésen túl, kiterjesztő értelemben, magába foglalja a műszeres vizsgálatokat is.  Hartmann, vízér sugárzás mérése, már ezért sem lehet elég!

A földsugárzás mérés és védekezés témáját így ki kellett egészíteni, más fizikai természetű sugárzások tárgyalásával. Mivel a radiesztézia mérésnél döntő fontosságú a radioaktivitás és az elektromágneses sugárzás műszeres vizsgálata, a honlap keretein belül nagyon részletesen foglalkozom az elektroszmog mérés, az távvezetékek, transzformátorok elleni védekezés kérdéseivel - és egyebekkel - az elektroszmog oldalon.

A földsugárzás mérés rövid részletét bemutató videó filmen látható lakószobában már előzetesen megtörténtek a műszeres vizdgálatok, ahol kevés, és a berendezéshez képest jó helyen lévő földsugárzás található. Semmilyen szokatlan radiesztéziai formáció nincs jelen. Az előforduló földsugárzásokból, egyedül a vortex - ley sáv - vízér és vízerek halmaza érdemel különös figyelmet, mely a videó filmen a TV készülék közelében látszik. A bútorok elhelyezkedése megfelelő. Alapjában véve, jó radiesztéziai tér, mivel a meglévő káros földsugárzások elkerülik az érzékeny helyeket. A szoba átrendezésnél azonban, figyelemmel kell lenni azok elhelyezkedésére.

A földsugárzások és a föld természetes elektromágneses mezeje.

A Föld több féle elektromagnetikus mezővel rendelkezik, melyekből az egyik, Schumann hullámként vált közismertté. Erre a 7.83 Hz-es tartományra, az élethez szükség van! A mező valamilyen földalatti anomália  által történő megzavarása okozhatja azokat a torzulásokat, amelyek ártalmasak lehetnek az egészségre. Ilyenek lehetnek például a földalatti vízfolyások, a vetődések, törésvonalak, érctelérek ...stb. , de hatást gyakorolhatnak rá az ember alkotta dolgok is, mint például a csatornák, alagutak, üregek, elektromos vezetékek ...stb. Ugyancsak forrásai lehetnek ezeknek a geopatikus jelenségeknek a különböző ásvány-koncentrációk, - különösen a széné és az olajé. 

Fontos megjegyezni, hogy a földsugárzások nagy része térhálós szerkezetű és nincs közük a földalatti anomáliákhoz, de kapcsolatban állnak a Föld mágneses terével és az ott tapasztalható változásokkal így azokkal a tudományos tényekkel is, amelyek a Föld mágneses pólusainak időnkénti - éppen megkezdődött - felcserélődésével függnek össze ( Szent György, LEY, Hartmann , Curry ,...érintettek).

A földsugárzás (ok) és a Schumann hullámok kapcsolata tehát csak az egyik ( de fontos ) munkahipotézis a földsugárzás (ok) okozta geopatikus stressz ártalmainak tárgyalásához.

Hol az összefüggés a földsugárzásokkal? A földsugárzás erőterében a Schumann hullám jótékony hatása korlátozottan, vagy sehogy sem érvényesül.

A földsugárzás ingersávjaiban műszerekkel  mért  néhány fiziológiai hatás

Nagy mintából származó példák azt igazolják, hogy a tudomány műszereivel közvetve képes mérni az emberben a földsugárzások hatását, melyek objektíven kimutathatók!!!
Az alábbiak pusztán azonnali, műszerrel mért hatások. A hosszú távú következmények a betegségek és egyéb problémák az életben. Tehát:

  • a bőrellenállás csökken
  • a szív-frekvencia módosul - emelkedik
  • a hormonháztartásban anomáliák mutatkoznak
  • az alvás egyik hormonja a szerotonin szintje lecsökken...

A szerotonin kérdés

"Maurice M. Rapport izolálta és nevezte el 1978-ban. A farmakológia 5-HT-nek nevezi. A szerotoninnal kapcsolatos tudásunk meglehetősen hiányos, de úgy hisszük, az fontos szerepet játszik a testhőmérséklet, hangulat, hányinger, szexualitás, valamint az étvágy szabályozásában. Az alacsony szerotonin-szint minden bizonnyal közrejátszik a depresszió, migrén, fülzúgás, fibromyalgia (krónikus, egész testben szétterjedő fájdalom), bipoláris zavar, valamint idegi zavarok kialakulásában. Ha az agytörzsi neuronok, amelyek szerotonint (szerotonergikus neuronokat) állítanak elő, abnormálisan fejlődnek, fennáll a hirtelen gyermekhalál (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) bekövetkezése - értelemszerűen gyermekeknél." (Wikipédia)

A radiesztéziai munka menete, földsugárzás mérés, műszeres mérés

  1. az ionizáló sugárzások a) műszeres, ) az elektroszmog , az elektromágneses tér b) műszeres, a földsugárzások c) radiesztézia i felmérése - veszélyességi sorrendben!
  2. a jó és rossz területek behatárolása, az optimális helyek kijelölése (ágy, a játszó-tér, a munkahely...)
  3. földsugárzás ok semlegesítése tértechnológiai árnyékolással, szükség esetén, átrendezés nélkül is
  4. egyéb, speciális tér-informatikai és energetikai anomáliák vizsgálata, semlegesítés.
  5. a radiesztéziával szorosan összefüggő alapvető feng shui tanácsadás.

Radiesztézia - földsugárzás - védekezés , ahogy én látom

A radiesztéziai munka a szellem működésének egyik kifejezése az emberben, ami csak avatott radiesztétán keresztül nyilvánulhat meg. A radiesztézia i munkának - a szükséges szakértelmet és a tapasztalatot már eleve feltételezve - mindig személyesnek és lélekből jövőnek kell lennie. A radiesztétának kellő alázattal kell a földsugárzások felé fordulnia,  nem  azok "elpusztítására", - ami nyilván lehetetlen - hanem a velük való békés együttélés lehetőségének megteremtésére kell törekednie. 

Minden esetben meg kell keresni az adott lehetőségeket, fel kell térképezni a semleges helyeket, amelyek a Föld energetikai rendszere által nem foglaltak azaz, többé-kevésbé mentesek a földsugárzások ingersávjaitól. 

A földsugárzásokkal való bánásmód tekintetében, különösen azok befolyásolására hivatott eszközök alaklamazásánál a legnagyobb gondossággal kell eljárni, mert ahogy azt egyik nagyra becsült kollégám  mondja, "ha a földsugárzásokat megpiszkáljuk, akkor azok többszörös erővel rúgnak vissza".  

Mindenféle eszközös eljárás alkalmazásának csak és kizárólag akkor van létjogosultsága, ha a semleges terek adta lehetőségek már kimerültek. 

Tudni kell, hogy a földsugárzás és a radiesztéta nincsenek egy súlycsoportban. Más hozzáállással végzett földsugárzás mérés - védelem, nem radiesztézia az én fogalmaim szerint. Evidencia ugyan, de megemlítem a radiesztézia i munka folyamán tudni kell hogy egyáltalán miket mérünk! Ha a "tudomány" kimerül a Hartmann és a vízér, mint "összes földsugárzás típus" észlelési kísérleténél, úgy gondolom, azt nem lehet a földsugárzásokkal szembeni hatékony radiesztézia i fellépésnek tekinteni. A következtetést természetesen mindenkinek magának kell levonnia. 

Más felfogással végzett radiesztézia i munka esetén, a földsugárzások nem meglepő módon, tapasztalatok szerint minden bűvész-trükk ellenére ott fognak maradni, ahol addig is voltak. Sőt lehet, hogy még máshol is lesznek. Ld. Radiesztézia és feng shui. Radiesztézia -hoz átfogó módon értő és spirituálisan is megfelelő szinten álló személy nélkül a földsugárzásokkal sem energetikai, sem informatikai szinten nem lehet mit kezdeni. A lélek meditációs szintjén működve - és csak így - képes a radiesztéta, adott esetben a megfelelő anyagok felhasználása mellett, időkorlátoktól mentes, tehát tartós eredményt elérni - de mint mondtam, a semleges helyek lehetőségének kihasználása után. A magas szintű spiritualitás elválaszthatatlan a radiesztéziai munkától. Ugyancsak a lélek meditációs szintje szükséges ahhoz, hogy a földsugárzásokkal kapcsolatos radiesztéziai munka során elvesztett energiát a radiesztéta pótolni tudja.

Az ember érzékszerveken kívüli észlelésre vonatkozó veleszületett képessége ( itt radiesztézia ) fejleszthető meditációval, melyben a mentális tevékenység elcsendesedik. A meditáció célja ebben az értelemben, a tökéletes én-nélküliség spirituális állapotának elérése és a radiesztézia -i észlelés képességének fejlesztése azáltal, hogy az ember a gondolatok kavargását és a szubjektivitását felfüggeszti. A radiesztézia munka során a kezdőknél sokszor okoz problémát a szubjektivitás, az eredményt elváró önszuggeszció, vagy a helytelen értelmezés. A radiesztézia -i munkát végző személy csak akkor láthatja el megfelelően feladatát, ha a mérés során bizonyos szintű meditatív állapotban van, a mérésből kiveszi önmagát és megszüntet minden szubjektívet, az eredményt függetleníti mindentől és nincs semmilyen elvárása.

Földsugárzások,  amiket mérünk

A Geiger-Müller számlálóval és az elektromágneses sugárzás intenzitását érzékelő műszerrel végzett mérés után, a voltaképpeni földsugárzások feltérképezésének sorrendje a következő: Szent György, LEY, Hartmann, Curry, Benker háló, Tigris, Straight Lines, Black Lines, vízér, törésvonal...+ A mérés sorrendjének betartására való törekvés, fontos. 

Megjegyzés: 

A Szent György és bizonyos LEY vonalak hatása - főleg ezek kitüntetett pontjaiban - r ö v i d i d e i g - lehet pozitív. De vannak feltételei... Az aurából pontosan megállapítható a sávlenyomat alapján, hogy milyen földsugárzás hatásának lettünk kitéve. A radiesztézia i munka folyamán kijelölhetünk speciális jó tereket feltéve, ha Szent György vagy LEY vonal mérhető a lakásban. Ez az érem másik - jó oldala.

Földsugárzások, a pusztító és gyógyító energia időnként lehet azonos

Egyszer a Föld egyik kritikus, un. akupunkturális pontján végeztem mérést - nem szakrális helyen, hanem egy többszáz-milliós villában. A ház feng shui elvek figyelembevételével épült csodálatos épület volt, a hozzá tartozó kerttel és a benne csörgedező patakkal... a lakók mégis menekültek belőle. 9 hónapig bírták és ezt követően kértek meg, hogy "nézzek körül" . A ház a ritka helyek egyikének bizonyult, amit nem lehetett radiesztézia i módszerekkel lakhatóvá tenni... bár, csak a feng shui szerinti térrendezés terve milliós tétel volt. Az ingatlant természetesen eladták. Az új tulajdonos egy külföldön élő személy lett, így nem volt sürgős a kiköltözés. A tulajdonos édesanyja, aki nem lakott a villában, előrehaladott végbél rákban szenvedett. Az eladás után az idős hölgyet három hétre magukhoz vették.  Mint később elmondták, a hölgy fokozatosan egyre jobb pszichikai ( és mint kiderült ) fizikai állapotba került az ott tartózkodása alatt. ... A villából vitték kontroll vizsgálatra, ahol konzíliumot kellett összehívni, mert nem találták a betegséget! Hát ez hogy is van...? Talán úgy, hogy az ott tapasztalt nagy erejű Szent György és pozitív ! LEY struktúra képes lehetett a legyengült szervezet regenerálni. Ez a kivétel...!

Földsugárzások folyamatosan hatnak - bemérés és védekezés a sorrend.

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

földsugárzás radiesztézia vízér vízerek hartmann hartman alvás álmatlanság elektroszmog lakás bemérés telek felmérés feng shui egészség betegség

Néhány eszköz a földsugárzások ellen

földsugárzás ellen ringLLR, a polaritások energiáját és a szent geometria elemeit használja. 9 - 18 - 60 cm -es méretben készülnek. Read more…

földsugárzás ellen ringFL,visszacsatoló hurok, a negatív energiát transzmutálja. pozitívvá, fáziseltolás elvére épül. Védelmi képességét viszonylag kis területre fejti ki. Read more…

Nagyobb teljesítményű eszközök

földsugárzás ellen ring EH, harmonizátor, nagyobb területen képes hatást kifejteni, mint a PH. Bonyolult, összetett impedancia és polaritás rendszer figyelembe vételét igényli előállítása. Read more…

földsugárzás ellen ringPH, harmonizátor, közvetlenül a belső aura területén fejti ki hatását, a saját bio-energia mező erősítésével. Read more…